Ciciban Klub

Članstvo v CICIBAN klubu zvestobe vam prinaša ugodne družinske nakupe na vseh prodajnih mestih Ciciban ob predložitvi kartice CICIBAN KLUB.

 

Kako do Cicibanove kartice zvestobe? Izpolnite obrazec.

Kartico pridobite preprosto – izpolnite pristopni obrazec, ki ga najdete v vseh prodajnih mestih Ciciban v Sloveniji ali na povezavi. Obrazec izpolnite in ga podpisanega pošljete na kartica@cicibanklub.si. V sporočilo dopišite vaše ime in priimek ter naslov, kamor vam kartico pošljemo. Podatki se bodo uporabili zgolj za namene pošiljanja. Podatki se ne hranijo. Po prejemu izpolnjenega obrazca vam kartico pošljemo na dom.

Člani Ciciban kluba boste deležni različnih ugodnosti in bonusov pri nakupih v trgovinah Ciciban po Sloveniji ter v spletni trgovini.  Prvi boste obveščeni tudi o novicah, ugodnostih in ekskluzivnih akcijah, ki jih za vas pripravljamo pri Cicibanu. Pridobitev kartice in članstvo v klubu nista pogojena z nakupom v Cicibanovih trgovinah. 

  • Vam je Cicibanova kartica zvestobe pretekla? Nič hudega, poslali vam bomo novo. Izpolnite obrazec.

Za vsa vprašanja o Cicibanovi kartici zvestobe in Ciciban klubu nam lahko pišete na e-mail: kartica@cicibanklub.si

 

Nakupi se seštevajo in nagrajujejo!

Nakupi se ob predložitvi Cicibanove kartice zvestobe seštevajo ne glede na način plačila. Ugodnosti kartice Ciciban ne veljajo na darilne bone in na blago, ki je označeno s popustom (v času sezonskih in izrednih razprodaj, akcij in drugih popustov). Ugodnosti, ki jih prinaša kartica, veljajo 1 leto od dneva prvega nakupa. V kolikor imetnik kartice ne koristi ugodnosti 1 leto ali več, se neizkoriščene ugodnosti izničijo in se ob naslednjem nakupu pričnejo zbirati ugodnosti na novo.

  • Pri spletnem nakupu vpišite številko kartice pred zaključkom nakupa. Že opravljenih nakupov ni mogoče beležiti na kartico zvestobe.

Kartica deluje na principu seštevanja nakupov. Z nakupi, ki so zabeleženi na kartici, lahko dosežete različne višine popustov 5%, 10% in 15%. Višina popusta se oblikuje glede na doseženo skupno vrednost nakupov v obdobju 365 dni od dneva prvega nakupa.

 

Skupna vrednost nakupov (€) Višina popusta
150 € – 199 € 5%  popust ob vsakem nakupu
200 € –  299 € 10 % popust ob vsakem nakupu
300 € 15 % popust ob vsakem nakupu

 

SPLOŠNI POGOJI UPORABE KARTICE CICIBAN KLUBA ZVESTOBE

Namen splošnih pogojev uporabe kartice Ciciban kluba zvestobe je določiti pogoje uporabe kartice Ciciban, ki veljajo za vse imetnike kartice Ciciban.

 

1. O CICIBAN KLUBU ZVESTOBE

1.1 SODELOVANJE V CICIBAN KLUBU ZVESTOBE

a.) Izdajatelj in lastnik kartice Ciciban klub je družba Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren, Slovenija (v nadaljevanju: Afit).

b.) Splošni pogoji uporabe kartice Ciciban kluba zvestobe (v nadaljevanju klub Ciciban) so pravna osnova za uporabo kartice Ciciban kluba (v nadaljevanju kartica Ciciban) ter za pridobivanje in koriščenje ugodnosti, ki jih kartica nudi. Kot poznavanje in sprejemanje splošnih pogojev uporabe kartice kluba Ciciban se šteje ravnanje posameznika, ki ob včlanitvi v Ciciban klub izpolni in podpiše pisno pristopno izjavo in obkljuka prazno polje, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji. Šteje se, da kdor uporablja kartico Ciciban, je seznanjen s Splošnimi pogoji uporabe kartice Ciciban (v nadaljevanju: Splošni pogoji) ter da jih sprejema ter se z njimi strinja.

c.) Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.ciciban.info in dostopni na vseh prodajnih mestih podjetja Afit d.o.o. v Sloveniji (v nadaljevanju prodajna mesta Ciciban).

d.) V klubu Ciciban lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je dopolnila šestnajst (16) let starosti in ki v celoti izpolni in podpiše pristopno izjavo. Zaposleni v podjetju Afit d.o.o., ne smejo sodelovati v klubu Ciciban. Osebe, mlajše od šestnajst let, morajo ob včlanitvi predložiti pisno privolitev oz. odobritev staršev ali zakonitih zastopnikov za včlanitev.

e.) V klub se je mogoče včlaniti preko pisne Pristopne izjave, ki je na voljo na prodajnih mestih Ciciban ter na povezavi. Na podlagi v celoti izpolnjene in podpisane pristopne izjave, posameznik prejme kartico Ciciban. S pridobitvijo kartice Ciciban imetnik postane član Ciciban kluba. Z navedbo podatkov na pristopni izjavi, posameznik potrjuje, da je sposoben biti nosilec pravic in obveznosti iz tega razmerja ter da so posredovani podatki pravilni. Posameznik je dolžan Afit-u takoj posredovati vsakršno spremembo posredovanih podatkov, ki bi lahko vplivala na uporabo kartice Ciciban

f.) Članstvo v Ciciban klubu je brezplačno in velja do pisnega preklica člana kluba ali izdajatelja kartice. Pridobitev kartice in članstvo v klubu nista pogojena z nakupom na prodajnih mestih Ciciban.

1.2 PRENEHANJE ČLANSTVA

a.) Imetnik kartice lahko kadarkoli in brez navedbe razlogov ter brez odpovednega roka pisno odpove sodelovanje oz. članstvo v klubu Ciciban. To lahko stori s pisnim preklicem, ki ga pošlje na naslov Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren, s pripisom klub Ciciban ali preko elektronske pošte na kartica@cicibanklub.si. Odpoved prične veljati z dnem odpošiljanja pisne odpovedi na naslov Afit. Z navedenim dnem prenehajo veljati vse še neizkoriščene ugodnosti, ki so bile pridobljene s kartico. V tem primeru je imetnik dolžan kartico uničiti.

b.) Afit si pridržuje pravico klub Ciciban ukiniti, spremeniti pogoje uporabe kartice Ciciban ali jih preoblikovati oz. dopolniti, pri čemer mora obvestilo o tem objaviti na prodajnih mestih Ciciban in na svoji spletni strani. Navedena ukinitev, sprememba ali preoblikovanje oz. dopolnitev pričnejo veljati v roku 30 dni od njihove objave.

c.) Če svojega sodelovanja v klubu Ciciban imetnik kartice ne odpove v enem mesecu od datuma obvestila, kakor je določeno v točki 1.3.b) oziroma če imetnik kartico uporabi po tem obdobju, velja, da se s spremembo strinja. Če se s tako spremembo imetnik kartice ne strinja, lahko svoje sodelovanje v klubu odpove s takojšnjim učinkom pred datumom, ko sprememba začne veljati.

 

2. UGODNOSTI KLUBA CICIBAN

a.) S kartico Ciciban je imetnik deležen različnih ugodnosti pri nakupih blaga na prodajnih mestih Ciciban. Te ugodnosti so napisane v teh Splošnih pogojih, ki so dostopni na spletni strani https://www.ciciban.info ter na prodajnih mestih Ciciban.

b.) Za pridobitev ugodnosti se upoštevajo vsi nakupi blaga ne glede na način plačila. Ugodnosti kartice Ciciban ne veljajo na darilne bone in na blago, ki je označeno s popustom (v času sezonskih in izrednih razprodaj, akcij in drugih popustov).

c.) Kartica deluje na principu seštevanja nakupov. Z nakupi, ki so zabeleženi na kartici, lahko dosežete različne višine popustov 5%, 10% in 15%.

Skupna vrednost nakupov (€) Višina popusta
150 € – 199 € 5%  popust ob vsakem nakupu
200 € –  299 € 10 % popust ob vsakem nakupu
300 € 15 % popust ob vsakem nakupu

d.) Višina popusta se oblikuje glede na doseženo skupno vrednost nakupov v obdobju 365 dni od dneva prvega nakupa. Ugodnosti, ki jih prinaša kartica, veljajo 1 leto od dneva prvega nakupa. V kolikor imetnik kartice ne koristi ugodnosti 1 leto ali več, se neizkoriščene ugodnosti izničijo in se ob naslednjem nakupu pričnejo zbirati ugodnosti na novo (oz. od vrednosti nič evrov (€)).

e.) Kartica Ciciban ni plačilno sredstvo in tudi denarno izplačilo popusta ni mogoče. Ugodnosti Ciciban kluba je možno izkoristiti na blagajni na prodajnih mestih Ciciban le s predložitvijo kartice Ciciban.

f.) Izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe Ciciban kartice in ni dolžan preverjati identitete prenosnika Ciciban kartice.

 

3. O KARTICI CICIBAN KLUBA

3.1 IZGUBA KARTICE

a.) Obvestilo o izgubi ali kraji kartice je imetnik dolžan takoj posredovati na naslov sedeža podjetja Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren ali na elektronski naslov kartica@cicibanklub.si. Izgubljena kartica bo preklicana in imetniku se bo izstavila brezplačna nadomestna kartica, ki bo poslana na poštni naslov, ki ga bo imetnik ob tem Afit-u posredoval. Ugodnosti, dosežene na izgubljeni kartici, ki do trenutka prenosa še niso bile koriščene s strani drugih oseb, se prenesejo na novo kartico. Nadomestno kartico je mogoče izdati le istemu imetniku.

b.) Ko član kluba zaprosi za novo kartico, ugodnosti s stare kartice ni mogoče koristiti, dokler ugodnosti niso prenesene s stare kartice na novo.

c.) V primeru izgube, uničenja, poškodbe ali kraje Ciciban kartice, Afit d.o.o. ne prevzema odgovornosti za uporabo in morebitno zlorabo kartice, t.j. koriščenje ugodnosti s strani tretjih oseb.

 

4. TOČNOST PODATKOV

a.) Imetnik kartice je dolžan posredovati izdajatelju spremembe vseh osebnih podatkov, ki so bili posredovani na pristopni izjavi. Zahtevek za spremembo osebnih podatkov lahko imetnik pošlje na elektronski naslov kartica@cicibanklub.si ali na sedež podjetja Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren (s pripisom Ciciban klub).

 

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

5.1 OBDELAVA PODATKOV

a.) Podjetje Afit d.o.o. (v nadaljevanju upravljavec) obdeluje naslednje osebne podatke imetnika kartice, ki jih je vnesel v pristopno izjavo: e-pošta ali telefonska številka.

b.) Upravljavec prav tako zbira, shranjuje, obdeluje in uporablja podatke o opravljenih nakupih s kartico, predvsem o datumu posameznega nakupa, znesku nakupa, kupljenem blagu, ceni blaga, načinu plačila in stanju bonusa na kartici.

c.) Namen zgoraj navedenega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so: analiza vrednosti nakupov z namenom seštevanja nakupov, obračunavanja višine popustov in koriščenja popustov.

5.2 PRIVOLITEV V OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

a.) Posameznik, ki v celoti izpolni in podpiše pristopno izjavo ter obkljuka prazno polje z označenim Soglasjem, sprejme v celoti te Splošne pogoje, torej tudi del, ki ureja varstvo osebnih podatkov (tč. 5 Splošnih pogojev) ter potrjuje, da je z njimi seznanjen, da se z njimi strinja ter da daje upravljavcu osebno privolitev za obdelovanje osebnih podatkov za namen, ki je naveden v tč. 5.1. Splošnih pogojev.

b.) Posameznik lahko na pristopni izjavi tudi označi (obkljuka), da želi na svoj e-naslov prejemati Cicibanove e-novice o novostih, ponudbi, popustih, promocijskih aktivnostih in drugih obvestilih iz poslovanja Afit. Posameznik lahko kadarkoli prekliče soglasje za prejemanje e-novic, in sicer tako, da »klikne« na polje Odjava, ki se nahaja v vsaki e-novici ali pošlje pisno zahtevo za preklic na naslov Afit ali preko elektronske pošte na kartica@cicibanklub.si.

5.3 PRAVICA ČLANA KLUBA ZA DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV

a.) Vsak član kluba lahko kadarkoli zahteva od upravljavca osebnih podatkov naslednje informacije: ali so podatki o njem shranjeni ter za katere osebne podatke gre, namene obdelave ter predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov.

b.)Če so izpolnjeni zakonski pogoji, ima član kluba pravico svoje podatke popraviti (tč. 5.4.a)), blokirati, izbrisati, ima tudi pravico do omejitve, dopolnitve ter do prenosljivosti podatkov. Pravico ima tudi od upravljavca pridobiti podatke, ki jih je član predložil, in sicer v strukturirani, posodobljeni in strojno berljivi obliki; te podatke lahko upravljavec pošlje članu kluba ali drugim osebam (po želji člana).

5.4 PRAVICA ČLANA KLUBA ZA SPREMINJANJE IN PRENEHANJE UPORABE OSEBNIH PODATKOV

a.) Član kluba lahko kadarkoli prekliče privolitev v obdelavo osebnih podatkov ali zahteva spremembo osebnih podatkov, navedenih na pristopni izjavi. Preklic ali zahtevek za spremembo osebnih podatkov lahko imetnik pošlje na elektronski naslov kartica@cicibanklub.si ali na sedež podjetja Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren (s pripisom Ciciban klub).

b.) Preklic privolitve v obdelavo osebnih podatkov, ima enake učinke, kot odpoved iz tč. 1.3.a) Splošnih pogojev.

c.) Imetnik kartice ima tudi pravico do izbrisa vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), in sicer v skladu z veljavno zakonodajo.

5.5 POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

a.) Če član kluba sumi, da je pri obdelavi njegovih osebnih podatkov prišlo do kršitve, ima pravico vložiti pritožbo na Urad informacijskega pooblaščenca s sedežem na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si.

b.) Član kluba lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov kartica@cicibanklub.si. ali na sedež podjetja Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren.

c.) Upravljavec mora na zahtevo člana kluba, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca.

d.) Vsa vprašanja glede varstva podatkov lahko posamezniki naslovite na e-naslov kartica@cicibanklub.si ali na sedež podjetja Afit d.o.o., Miren 129, 5291 Miren.

5.6 ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Članski podatki se hranijo do preklica oz. toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena (sodelovanje v klubu Ciciban), zaradi katerega so bili obdelovani. Nato se takoj izbrišejo. Če obstaja obveznost družbe in/ali davčna obveznost do ohranitve podatkov, se ti izbrišejo po 5 letih, razen v primeru, če predpisi določajo drugače. Tudi podatki za popust bodo izbrisani po preteku obdobja hrambe, ki začne teči od datuma transakcije. Če podatkov upravljavec ne potrebuje več za namene sodelovanja v klubu Ciciban, se hranijo samo v ustreznem obdobju hrambe, skladnem s pravili družbe ali davčno zakonodajo, in se ne obdelujejo več za druge namene.

 

6. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, Afit d.o.o. imetnikom kartice za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja in pridobivanja ugodnosti kluba Ciciban.

Morebitne spore med članom kluba in izdajateljem kartice, rešuje pristojno sodišče v Novi Gorici.

 

Veljavnost splošnih pogojev: maj 2024

Za dodatne informacije

trgovina@ciciban.info

Dostava

Stroški dostave znašajo 4,50 eur. Predviden rok dostave je od tri do pet delovnih dni od oddaje naročila.

Možnost vračila

Izdelke lahko vrnete v 14-ih dneh od prejema. Obrazec za vračilo najdete TUKAJ.
© 2024 - Vse pravice pridržane. | Avtorji

Piškotki

Na spletnem mestu uporabljamo piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje in zagotavljanje kakovostnih vsebin. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
Več o piškotkih